Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Màn nhựa tranh nghệ thuật

Sản phẩm mành nhựa tranh nghệ thuật có 3 kích thước và giá cả như sau:
Kích thước a: 80cm x 2m giá 320.000 đồng
Kích thước b: 1m x 2m  giá 380.000 đồng
Kích thước c: 1,2m x 2m giá 490.000 đồng.
Mành nhựa Hoa Hồng

Mành nhựa Hoa cúc:

Mành nhựa tranh Cá Vàng

Mành nhựa hoa hồng nền xanh
Mành nhựa Tranh Cá ChépMành nhựa Tranh Mùa Cấy

Mành nhựa Tranh Hoa Đào Sắc Xuân
Mành nhựa - tranh cảnh cò săn mồi
Mành nhựa - Cảnh tranh song côngMành nhựa - Tranh Vịnh Hạ Long
Mành nhựa - Cảnh làng quê


Mành nhựa - Nai Uống nước Thanh Bình
Mành nhựa - Tranh Song Mã Thành Công

Mành nhựa - Tranh Phúc Lộc Thọ


Bạn đang xem bài mành tranh nhựa nghệ thuật tại - RemSaiGon.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét